OSOVÁ A STŘEDOVÁ SOUMĚRNOST

Teorie:  
 
Příklady:
  • Osová souměrnost (.pdf)
  • Středová souměrnost ( .pdf ) - u některých příkladů je možnost si spustit aplet s krokovaným řešením
Pracovní listy: