LINEÁRNÍ ÚTVARY

Teorie:  

    učebnice Mgr. Krynického (https://www.realisticky.cz)

    učebnice nakladatelství Prometheus - Analytická geometrie 

    

 
Příklady:
  • Parametrická rovnice přímky - pdf.  +  scan řešení 
  • Obecná rovnice přímky - pdf. + scan řešení
  • Polohové úlohy v rovině - pdf. + scan řešení 
  • Metrické úlohy v rovině - pdf. + scan řešení  
 
  • Parametrické vyjádření přímky v prostoru - pdf.  + scan  (neprošlo druhou korekturou) 
  • Vyjádření roviny v prostoru - pdf.  + scan  (neprošlo druhou korekturou)
  • Polohové úlohy v prostoru - pdf. + scan (neprošlo druhou korekturou)
  • Metrické úlohy v prostoru - pdf. + scan (neprošlo druhou korekturou)
  •  
Pracovní listy:
 
    

Kontakt

Kateřina Dvořáková

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode