METRICKÉ VLASTNOSTI ÚTVARŮ V PROSTORU

Teorie:  
   online učebnice Úvod ke stereometrii (diplomová práce)  
 
   online sbírka příkladů ze stereometrie (Sbírka úloh stereometrie)
 
 
Příklady:
  • metrické úlohy (.pdf)
  •  
  •  
Pracovní listy: