MNOHOSTĚNY A ROTAČNÍ TĚLESA

Teorie:  

    učebnice Mgr. Krynického (https://www.realisticky.cz)

    učebnice nakladatelství Prometheus - Stereometrie 

    online učebnice Úvod ke stereometrii (diplomová práce)  

    online sbírka příkladů ze stereometrie (Sbírka úloh stereometrie)

    online výpočet objemů a povrchů těles (tabulky)

 
 
Příklady:
  • Objemy a povrchy těles (.pdf
  •  
  •  
Pracovní listy:
    Zadání a řešení skupinové práce (Objemy a povrchy hranatých těles)
 
    Zadání a řešení samostatné práce - hranatá tělesa (Hranatá tělesa)
 
    Řešení skupinové práce (Objemy a povrchy rotačních těles)