PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

 
  • GEOMETRIE V ROVINĚ  (zadání .pdf  + řešení  .pdf)
  • GEOMETRIE V PROSTORU (zadání .pdf
  • NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY (zadání .pdf)
  • ŘEŠENÍ GEOMETRIE V PROSTORU A NESTANDARDNÍCH APLIKAČNÍCH ÚLOH (.pdf)