2. ALGEBRAICKÉ ROVNICE A NEROVNICE

3. PLANIMETRIE

  • PLANIMETRIE - ZÁKLADNÍ POJMY
  • KONSTRUKČNÍ ÚLOHY
  • MNOŽINY BODŮ DANÉ VLASTNOSTI
  • SHODNOST A PODOBNOST TROJÚHELNÍKŮ 
  • OBSAHY A OBVODY GEOMETRICKÝCH ÚTVARŮ

Kontakt

Kateřina Dvořáková

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode