1. KOMBINATORIKA, PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA

2. POSLOUPNOSTI A ŘADY