DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE

Deskriptivní geometrie - zabývá se zobrazováním prostorových útvarů na danou rovinu. 

 

"...umění znázornit na list papíru, jenž má jen dvojí rozměr, trojrozměrné předměty tak, aby je bylo možno přesně určit ...

                                                                                                                                          (Gaspard Monge) 

Pomůcky:    2 x pravítko s ryskou, sešit A4 nelinkovaný,  pentilka nebo tužka, pero, guma,  úhloměr, kružítko, papírové 3D brýle

Učebnice:    Deskriptivní geometrie pro II. a III. ročník SVVŠ, prof. dr. Michal Harant, Oldřich Lanta  (ke stažení)

 

Důležité odkazy:        Geogebra (https://www.geogebra.org)

                                     Geotest geometry  (https://geotest.geometry.cz)