ČÍSELNÉ OBORY

Teorie:  
 
 
Příklady:
  • Přirozená, celá a racionální čísla (.pdf
  • Reálná čísla (  .pdf  )
  • Mocniny s celočíselným exponentem (.pdf)
 
Pracovní listy:
  •  Číselné obory  (.pdf)
  • Reálná čísla (.pdf)
  • Mocniny s celočíselným mocnitelem - křížovka (.pdf