ČÍSELNÉ OBORY

Teorie:  
Příklady:
  • Přirozená, celá a racionální čísla (příklady s výsledky - .pdf) + řešení (.scan)
  • Reálná čísla (  .pdf  )
  • Mocniny s celočíselným exponentem (.pdf)
Pracovní listy:
  •  Číselné obory  (.pdf)
  • Reálná čísla (.pdf)
  • Mocniny s celočíselným mocnitelem - křížovka (.pdf