POLOHOVÉ VLASTNOSTI ÚTVARŮ V PROSTORU

Teorie:  
   online učebnice Úvod ke stereometrii (diplomová práce)  
 
   online sbírka příkladů ze stereometrie ( Sbírka úloh stereometrie)
 
 
Příklady:
Pracovní listy: